< July 2017 >
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
25
26
6:15PM SFH3
27
28
29
6:15PM Gypsies
30
1
2
1:00PM EBH3
3
6:15PM SFH3
4
5
6:30PM BARH3
6
6:15PM Gypsies
7
8
9
10
6:15PM SFH3
11
12
13
6:15PM Gypsies
14
15
1:00PM Marin H3
16
1:00PM EBH3
17
6:15PM SFH3 Red Dress Run (SFH3)
18
19
6:30PM BARH3
20
6:15PM Gypsies
21
22
23
7:00AM Marathon Beer Check (SFH3)
24
6:15PM SFH3
25
26
6:30PM BARH3
27
6:15PM Gypsies
28
29
30
1:00PM EBH3
31
6:15PM The Little Run (SFH3)
1
2
3
6:15PM Gypsies
4
5