< January 2018 >
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
31
1
6:15PM SFH3
2
3
6:30PM BARH3
4
6:15PM Gypsies
5
6
7
8
6:15PM Russian Christmas (SFH3)
9
10
11
6:15PM Gypsies
12
13
14
15
6:15PM MLK Day Hash (SFH3)
16
17
18
6:15PM Gypsies
19
20
21
22
6:15PM SFH3
23
24
25
6:15PM Gypsies
26
27
28
29
6:15PM SFH3
30
31
1
6:15PM Gypsies
2
3